November 2021 - december 2023

Van Grondlos, een Community Land Trust voor Leuven

Een woning kopen, maar niet de grond — die in de handen van de gemeenschap blijft — kan dat? Die beloftevolle formule zet stad Leuven momenteel in de steigers. Avansa bouwt mee aan een gemeenschap van toekomstige bewoners en sympathisanten én is — samen met 30 andere organisaties en AG Stadsontwikkeling Leuven — stichtend lid van de Community Land Trust Leuven vzw.

Headers nieuwsbrief en projecten vanaf 231221

Een huizenhoog probleem

De laatste decennia stegen de prijzen van woningen een stuk sneller dan de lonen. Zeker in Oost-Brabant slaagt de markt er niet meer in om het recht op huisvesting voor iedereen te garanderen. Een huizenhoog probleem dus, maar hoe lossen we dit op?

Betaalbaar wonen op gemeenschapsgrond: een oplossing?

Een woning kopen, maar niet de grond — die in de handen van de gemeenschap blijft — kan dat? Het is alvast het beloftevolle recept dat een Community Land Trust, afgekort CLT of gemeenschapsgrondtrust, naar voor schuift.

Een CLT bouwt betaalbare woningen op gemeenschapsgrond. De grond blijft dus eigendom van de gemeenschap en enkel de woningen die erop gebouwd zijn, worden verkocht of verhuurd. De eigendom van de grond en de daarop gebouwde woning staan dus los van mekaar.

Community Land Trust Leuven

Dit recept waarbij woning- en grondbezit opgesplitst worden, is zeker niet aan zijn proefstuk toe: de formule wordt wereldwijd al toegepast. Het duurde echter tot 2010 eer de eerste CLT op het Europese vasteland het licht zag, namelijk de Brusselse Community Land Trust. Na Gent zet nu ook Leuven de stap naar een Community Land Trust.

Participatie als hoeksteen

Participatie is geen hol woord, maar een essentieel onderdeel van een CLT. Leuven zette daarom de zogenaamde participatiekamers op.

Een participatiekamer bestaat uit Leuvenaars, geïnteresseerde toekomstige bewoners, buurtbewoners, sympathisanten en vrijwilligers die geloven in het project en hun ervaring willen inzetten voor de oprichting van de CLT.

Avansa als partner

Om dit participatietraject in goede banen te leiden, deed stad Leuven een beroep op de expertise van Avansa. Piet Van Meerbeek en Els Nicolaï, participatie-experten bij Avansa Oost-Brabant, namen de rol op van ontwerper, facilitator en begeleider van het proces.

Marktdebat CL Tsep2022

Hoe reageren de Leuvenaars op de oprichting van een Community Land Trust?

Medewerkers van Avansa Oost-Brabant gingen in gesprek met voorbijgangers op het Martelarenplein in Leuven over de stijgende prijzen op de woonmarkt. Aanleiding is de oprichting van de Community Land Trust Leuven (CLT) op 29 september 2022.

In samenwerking met