Algemene voorwaarden

Privacyverklaring Avansa Oost-Brabant

We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij informeren over welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met die gegevens doen. Tegelijk willen wij je op de hoogte brengen van je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dat alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die in werking trad op 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Als je een deelnemer bent, dan registreren wij je voornaam en naam. Deze gegevens hebben wij nodig om je inschrijving in orde te kunnen maken en om je betaling te kunnen koppelen aan de juiste persoon.

We vragen eveneens je mailadres. Zo kunnen we jou na je inschrijving een bevestigingsmail sturen. Op die manier weet je dat je correct ingeschreven bent. Op de bevestigingsmail vind je bovendien ook de betalingsgegevens terug en een link naar de activiteit op onze website. Zo kan je op elk moment de praktische gegevens van je activiteit terugvinden. We houden je via je mailadres ook op de hoogte van nieuw aanbod van Avansa Oost-Brabant.

Wanneer je het inschrijvingsgeld overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van je bankrekening bij. Dit doen we om vlot je deelname terug te kunnen betalen mocht de activiteit geannuleerd worden.

We vragen tenslotte ook je postcode en gemeente om een overzicht te krijgen van onze werking in de regio Oost-Brabant.

Je persoonlijke gegevens worden bewaard in het administratieve systeem Salesforce en kunnen worden ingezien en bewerkt door de personeelsploeg. Dat is nodig omdat onze personeelsploeg in staat moet zijn om je inschrijving te noteren. Je gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door Salesforce.

Als je een spreker/lesgever/begeleider bent, dan houden we van jou naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer bij. Dat doen we om dezelfde redenen als bij de deelnemers, maar ook om met jou een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten en afspraken te maken.

Je persoonlijke gegevens spelen we niet door naar derden, maar in voorkomend geval, wel aan de partner waarmee we samenwerken. Die partners vind je terug op de webpagina van de activiteit of het project in kwestie. Jouw gegevens worden in dat geval mogelijk door hen gebruikt, uitstluitend om je informatie te zenden over (toekomstige) activiteiten die aansluiten bij het aanbod waarvoor ze met Avansa Oost-Brabant samenwerkten en waaraan jij deelnam.

De website verzamelt anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om je surfgedrag op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Sinds de coronacrisis bieden we geregeld online activiteiten aan. Daarbij streven we ook naar maximale veiligheid van je gegevens en privacy. Om het inloggen op de online activiteiten mogelijk te maken stellen we je e-mailadres ter beschikking van de host(s) van de sessie. Dat is noodzakelijk om je toegang te verlenen. Je gegevens zullen enkele gebruikt worden in functie van de door jou gevolgde online activiteit (inloggen, registratie en evaluatie).

Tijdens activiteiten worden mogelijk foto's/opnames gemaakt voor communicatie of promotie achteraf. Zie je dat niet zitten, laat het ons dan weten via Ann Van Camp.

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:
- Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt
- Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem
- Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
- Recht op bezwaar
- Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dat recht kan enkel worden uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat je als deelnemer niet ‘vergeten’ kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven bent. Ben je een lesgever, dan betekent dit dat je gegevens niet gewist kunnen worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.
- Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken
- Recht op overdraagbaarheid
- Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
- Recht op beperking van verwerking
Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je contact opnemen met Ann Van Camp.