Januari 2021 - …

Dialoog

Oog om oog, tand om tand? Laat ons liever in dialoog gaan en zoeken naar verbinding en herstel.

Dialoog header bis

Conflicten zijn van alle tijden. Hoe je er als samenleving mee omgaat is tijdsgebonden en hebben we vooral zelf in handen.

Eenzijdige ‘bestraffing’ van een veroorzaker van een conflict helpt een slachtoffer doorgaans niet verder in het verwerkingsproces, biedt onvoldoende kansen tot re-integratie van die veroorzaker en maakt de samenleving niet per definitie veiliger.

Basisfoto In Dialoog

In Dialoog

za 20/11 - za 27/11 | gratis | bib Leuven

Met deze interactieve expo willen we iedereen uitnodigen om na te denken over hoe we kunnen omgaan met conflict. We slaan ook een brug met de gedetineerden in de Leuvense gevangenissen. Met origami en postkaartjes starten we een dialoog op.

Activteiten nieuwe website 3

O - kortfilm met nabespreking

di 23/11, 12:15 | gratis | bib Leuven

Voor haar afstudeerproject bracht Petronella Van der Halen gedurende vier jaar veel tijd door in Vlaamse gevangenissen. We bekijken samen kortfilm 'O' en gaan in gesprek met de regisseur.

Voor de middagsessie ism Lunchen met justitie (KU Leuven) hoef je niet in te schrijven.

Gedetineerden familie en omgeving

Gedetineerden, familie en omgeving

wo 24/11, 19:30 | gratis | bib Leuven

Avond over het belang van de band met 'buiten'. Nemen deel aan het panelgesprek: een familielid van een gedetineerde, Maarten Vandenbemden (familiebegeleiding bij Detentie) en Mania Caelen van de PSD ( psychosociale dienst) gevangenis Hasselt.

Met ijzeren vuist zal je me nooit verslaan. Papier wint van steen.
Vivian, gedetineerde
Dialoog CTA bis

Dialoog organiseert gedurende 3 jaar lezingen, debatten, filmavonden in verschillende regio's van Vlaanderen. We verzamelen en delen verhalen van (ex-)gedetineerden, slachtoffers, familie en professionals. Op het programma staan ook burgerpanels en een herstelconferentie. Zo kunnen we op een onderbouwde en betekenisvolle manier samen kennismaken met en timmeren aan een samenleving gericht op herstel.

Al het verzamelde materiaal wordt in 2023 verder verspreid, om zo veel mogelijk ruimte te scheppen voor nuance, herstel en verzoening, kortom voor nieuw perspecief.

^^ terugblik op de Dialoog-avond 'Oog in oog' ten kantore van Avansa Oost-Brabant voorjaar 2021 ^^

Meer informatie? Een vraag? Een verhaal delen?

Contacteer de projectverantwoordelijke

Bart Schoovaerts

Educatief medewerker Meer info

In samenwerking met