Januari 2021 - december 2023

Dialoog

Oog om oog, tand om tand? Laat ons liever in dialoog gaan en zoeken naar verbinding en herstel.

Dialoog header bis

Conflicten zijn van alle tijden. Hoe je er als samenleving mee omgaat is tijdsgebonden en hebben we vooral zelf in handen.

Eenzijdige ‘bestraffing’ van een veroorzaker van een conflict helpt een slachtoffer doorgaans niet verder in het verwerkingsproces, biedt onvoldoende kansen tot re-integratie van die veroorzaker en maakt de samenleving niet per definitie veiliger.

278566375 330048649220250 487113628739948342 n

Kennismaking met het Transitiehuis Mechelen

ma 16/05, 19:30 | gratis | online

Het Transitiehuis Mechelen stelt zijn deuren open voor gedetineerden die actief willen werken aan hun re-integratie in de maatschappij én aan het project 'Transitiehuis'.

Bart Schoovaerts gaat - rechtstreeks vanuit het Transitiehuis - in gesprek met enkele mensen die nauw betrokken zijn bij de werking.

Met ijzeren vuist zal je me nooit verslaan. Papier wint van steen.
Vivian, gedetineerde
Dialoog CTA bis

Dialoog organiseert gedurende 3 jaar lezingen, debatten, filmavonden in verschillende regio's van Vlaanderen. We verzamelen en delen verhalen van (ex-)gedetineerden, slachtoffers, familie en professionals. Op het programma staan ook burgerpanels en een herstelconferentie. Zo kunnen we op een onderbouwde en betekenisvolle manier samen kennismaken met en timmeren aan een samenleving gericht op herstel.

Al het verzamelde materiaal wordt in 2023 verder verspreid, om zo veel mogelijk ruimte te scheppen voor nuance, herstel en verzoening, kortom voor nieuw perspecief.

^^ terugblik op de Dialoog-avond 'Oog in oog' ten kantore van Avansa Oost-Brabant voorjaar 2021 ^^

Meer informatie? Een vraag? Een verhaal delen?

Contacteer de projectverantwoordelijke

Bart Schoovaerts

Educatief medewerker Meer info

In samenwerking met