Januari 2021 - april 2024

Dialoog

Oog om oog, tand om tand? Laat ons liever in dialoog gaan en zoeken naar verbinding en herstel.

Dialoog header bis

Conflicten zijn van alle tijden. Hoe je er als samenleving mee omgaat is tijdsgebonden en hebben we vooral zelf in handen.

Eenzijdige ‘bestraffing’ van een veroorzaker van een conflict helpt een slachtoffer doorgaans niet verder in het verwerkingsproces, biedt onvoldoende kansen tot re-integratie van die veroorzaker en maakt de samenleving niet per definitie veiliger.

Met ijzeren vuist zal je me nooit verslaan. Papier wint van steen.
Vivian, gedetineerde
Dialoog CTA bis

Dialoog organiseert gedurende drie jaar lezingen, debatten, filmavonden en gevangenisbezoeken in verschillende regio's van Vlaanderen. We verzamelen en delen verhalen van (ex-)gedetineerden, slachtoffers, familie en professionals. Ook op het programma: burgerpanels en een herstelconferentie. Zo kunnen we op een onderbouwde en betekenisvolle manier samen kennismaken met en timmeren aan een samenleving gericht op herstel.

Al het verzamelde materiaal wordt in 2023 verder verspreid, om zo veel mogelijk ruimte te scheppen voor nuance, herstel en verzoening, kortom voor nieuw perspectief.

Meer info

Bart Schoovaerts

Educatief medewerker Meer info

In samenwerking met