Header multiperspectief 4

Multiperspectief

Inzichten en strategie voor een inclusiever beleid binnen jouw organisatie?

Via het interactieve vormingstraject van Avansa Oost-Brabant verwerven de participanten van jouw organisatie inzicht in de manier waarop verschillende privileges bepalend zijn voor de onderlinge verhoudingen tussen (groepen) mensen in onze samenleving. Daarbij reflecteren ze ook diepgaand over hun eigen rol binnen de maatschappelijke structuren die systematisch tot ongelijkheid leiden en die ongelijkheid in stand houden.

Kennis, inzicht en bewustwording rond de mechanismen van machtsongelijkheid, zijn primaire en noodzakelijke voorwaarden om de bestaande maatschappelijke orde kritisch te bevragen en tot bereidheid te komen om veranderingen door te voeren in organisaties. Niet alleen het hoofd moet daarbij betrokken worden, maar zeker ook, en niet in het minst, het hart.


Het vormingstraject in een notendop 👇🏻👇🏽👇🏿


Voorproeven? Doe de racismewijs-test met jouw team. 👇🏻👇🏽👇🏿

Naar multiperspectief binnen jouw organisatie?

Neem contact op met onze experten!

Herlinde Swinnen

Educatief medewerker Meer info

Bitshilualua Kabeya

Educatief medewerker Meer info
Iedereen moet mee aan boord én aan het roer!
speerpunt Avansa Oost-Brabant