Header website
Boost de diversiteitswijsheid in jouw organisatie
want bewustwording, kennis en inzicht zijn noodzakelijk voor échte verandering
  • 5
  • De wereld verandert Wij willen relevant blijven 1
  • De wereld verandert Wij willen relevant blijven 2
  • De wereld verandert Wij willen relevant blijven 3
  • 1
  • 2

MULTIPERSPECTIEF: traject voor een inclusiever beleid


interactief ism experts
De deelnemers verwerven inzicht in de manier waarop verschillende privileges bepalend zijn voor de onderlinge verhoudingen tussen (groepen) mensen. Daarbij reflecteren ze ook diepgaand over hun eigen rol binnen de maatschappelijke structuren die systematisch tot ongelijkheid leiden. Inhoudelijke experts ondersteunen dat proces.

de kracht van mindshift
Kennis, inzicht en bewustwording rond de mechanismen van machtsongelijkheid, zijn primaire voorwaarden om de bestaande maatschappelijke orde kritisch te bevragen. Enkel zo kom je tot bereidheid tot verandering in jouw organisatie.

maatwerk voor meer impact
Met een uitgekiende set van methodieken en straffe vormingen stellen we het perfecte traject samen voor:

  • je team
  • je directie

Bouwen aan multiperspectief

Een mindshift is het doel. Het traject voor jouw organisatie stippelen we uit op maat.

Geïnteresseerd? Neem contact op met onze experten.

Herlinde Swinnen

Educatief medewerker Meer info

Bitshilualua Kabeya

Educatief medewerker Meer info
Taal kan ongelijkheid in stand houden en zelfs versterken.
RAF NJOTEA, scenarist-presentator-opniemaker-taalkundige en expert voor Multiperspectief

Voorproeven?

Doe alvast de racismewijs-test met jouw team!

Iedereen moet mee aan boord én aan het roer!
speerpunt Avansa Oost-Brabant