Februari 2022 - december 2022

Multipoly

Wat als we de marktprincipes van winstbejag en concurrentie niet slaafs volgen? Hoe ziet onze samenleving er dan uit? Welke kansen biedt collectief mede-eigenaarschap van gronden, kennis, voedsel ...?

Logo Multipoly Kleur

De samenleving geregeld door overheid en privé?

Onze samenleving lijkt op een koppel dat gescheiden is van tafel en bed: de overheid is de baas over alles wat te maken heeft met het algemeen belang: straten, rivieren, sociale zekerheid...

Alle andere terreinen vallen onder ‘de vrije markt’ en dat is het exclusief territorium van 'de privé'. De overheid moet zich daar niet mee bemoeien, heet het. Op dat terrein gelden de wetten van de sterkste of meest innovatieve. Winst en eigenbelang zijn daar de drijfveren.

Zo wonen de twee echtgenoten nog onder hetzelfde dak maar echt samenleven is er niet meer bij. En leuk dat dat is! Overheid noch bedrijven vinden oplossingen voor de immense uitdagingen waar we voor staan.

Kopie van headers projecten 5

Commons: de derde weg!

Grote bedrijven met monopolies verzamelen steeds meer macht en blijven groeien, ten koste van hele bevolkingsgroepen en landschappen. Gelukkig tonen steeds meer groepen mensen dat er nog een derde weg is. Coöperaties, burgercollectieven, netwerken van producenten en gebruikers geven vorm aan onze samenleving zonder de marktprincipes als winstbejag of concurrentie slaafs te volgen. Ze delen in plaats van te kopen, ze overleggen in plaats van zich te gedragen als individuele consumenten, ze werken samen in plaats van te concurreren. Evengoed zetten ze hun voet naast die van de overheid want ze profileren zich als collectieve mede-eigenaars van gronden, gebouwen of straten. Of van kennis, cultuur, voedsel of hernieuwbare energie.

Activteiten nieuwe website 57

De samenleving echt veranderen

Met Multipoly bezoeken we initiatieven van commoners en bestuderen we de obstakels die ze tegenkomen. Daarnaast komen experten ons voeden met wetenschappelijke kennis over commons, economische groei, concurrentie... Zo bouwen we aan een netwerk van mensen die het anders willen doen en die leren van elkaar. Samen met de commoners en met alle geïnteresseerden van de regio versterken we de succesformule van deze derde pijler van onze maatschappij.

Formaat FB posts videootjes vanaf 28022022 1

Ballades achter het deelstuur

Autodelen gaat al een aantal jaren mee.
Het zit zelfs in de lift maar helaas, die lift gaat erg traag. Die eigen (bedrijfs)wagen blijft toch nog altijd het gouden kalf van de Belg. My car my castle? Niet langer: het is hoog tijd voor wat anders!

"Misschien bespoedigt een vleugje poëzie de zaken?" dachten we bij Avansa en we schreven een gedichtenwedstrijd uit. Ontdek via de gele knop de creaties van Griet, Daan en Patrick. Aarzel niet om de pagina te delen en inspireer anderen met hun ballades achter het deelstuur!

Wedden dat samenwerken, delen en democratische besluitvorming op termijn de standaard worden in onze manier van leven?
Piet Van Meerbeek, Avansa Oost-Brabant

Vragen? Suggesties? Op de hoogte blijven?

Neem contact op!

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info