Plannen en speerpunten

Een duurzame en inclusieve samenleving in Oost-Brabant, daar gaat Avansa voor. Vol vertrouwen in de kracht van groepen om de spelregels in de samenleving te veranderen.

| FOCUS OP PRIVILEGES |

Iedereen mee aan boord en aan het roer!

Iemands identiteit bestaat uit meerdere lagen. Je bent man/vrouw/X; kind/ouder; rijk/arm; jong/oud; Vlaming/Waal enz. Het aantal lagen van je identiteit is eindeloos, waardoor je op sommige vlakken een streepje voor hebt, maar op andere net minder kansen krijgt. Een vrouw botst in haar carrière bijvoorbeeld nog vaak op het glazen plafond. Maar als ze jong is, scoort ze op de arbeidsmarkt wel beter dan een oudere man.

Avansa vindt het belangrijk dat mensen zich meer bewust zijn van hun privileges en wil solidariteit aanzwengelen. Iedereen moet mee aan boord én aan het roer!

| FOCUS OP SOCIALE POLARISATIE |

Voluit voor dialoog en een inclusieve samenleving

Vandaag worden mensen ook vaak verengd tot één laag van hun identiteit. Iemand is dan niet langer een zwarte man + vader + Diestenaar + zoon + echtgenoot + werkende + Vlaming + Belg + treinreiziger + consument, maar enkel vreemdeling’. Die verenging polariseert en maakt de baan vrij voor willekeurige en vooral vijandige uitspraken, voor wij versus zij. Avansa gaat niet voor 1 waarheid, maar voluit voor dialoog en een inclusieve samenleving.

| FOCUS OP DUURZAAMHEID |

Wat als we de krachten bundelen?

Burgers kunnen in hun eigen leven duurzame initiatieven nemen. Maar wat als de krachten worden gebundeld?

In centrumstad Leuven stond Avansa onder andere mee aan de wieg van de burgerbeweging Maakbaar Leuven, om de hersteleconomie aan te moedigen. Maar ook in de rest van Oost-Brabant kunnen groepen burgers rekenen op steun van Avansa bij initiatieven als autodelen, lokale voedselstrategieën, meer groen in het dorp, verkeersveiligheid enz.

| FOCUS OP PARTICIPATIE |

De burgers mee aan zet!

In veel democratieën staat het vertrouwen in overheden en politieke partijen historisch laag. Avansa wil de burgers mee aan zet. Daar waar politici niet durven of kunnen beslissen, kunnen zij de spelregels veranderen. Tijd om hen au sérieux te nemen, hen ondersteuning te bieden om te participeren en betekenisvol te zijn in de samenleving.