Multipoly

Onze gronden zijn geen koopwaar

In Verviers weten ze tegenwoordig dat er overstromingen zijn die zelfs huizen kunnen wegspoelen. Maar als belegging staat vastgoed nog stevig overeind. De laatste decennia stegen de prijzen van woningen zelfs een stuk sneller dan de lonen. Zeker in Oost-Brabant slaagt de markt er niet meer in om het recht op huisvesting voor iedereen te garanderen. Een huizenhoog probleem enfin.

Activteiten nieuwe website 42

Volksvergadering CLT Leuven

di 25/01/22, 19:00 | gratis | online

De komende maanden bouwt Avansa samen met stad Leuven aan de gemeenschap van toekomstige bewoners van een CLT-woning. Wie de eerste volksvergadering gemist heeft, krijgt een herkansing op 25/01/2021. Welkom!

Betaalbaar wonen in Leuven

De Dijlestad gaat voor Community Land Trust

Die nieuwe Leuvense 'trust' of stichting heeft een even verrassend als simpel recept om prijsstijgingen op de huisvestingsmarkt tegen te gaan: wat als gronden geen koopwaar meer waren?

Stel dat je enkel het pand kon kopen en verkopen dat op die grond gebouwd is, maar dat de grond zelf in bezit komt van de gemeenschap van bewoners en bestuurders, de CLT, dankzij subsidies of giften. Als een echt ‘gemeengoed’. Omdat de woning nooit verkocht kan worden zonder de toestemming van de eigenaar, heeft de CLT de mogelijkheid de verkoopprijs te beperken, zodat de woning ook betaalbaar blijft voor de volgende koper, zonder extra subsidie. De subsidie die de CLT gebruikt heeft om de woning voor de eerste koper betaalbaar te maken, wordt op die manier eigenlijk ‘opgeslagen’ in de grond, samen met een deel van de meerwaarde. En de kopers, die kunnen een woning kopen voor een iets lagere prijs; ze hoeven immers de grond niet te betalen. Op die manier combineert een CLT de voordelen van eigenaarschap met die van sociale huisvesting.

Avansa bouwt mee

Het recept is niet nieuw. Er bestaan al heel wat CLT’s in de wereld.
De Brusselse CLT was de eerste op het Europese vasteland. Ze telt telt al 5 afgewerkte woonprojecten en 5 blokken in aanbouw. Dat is goed voor heel wat woningen!

Ook stad Leuven gelooft in Community Land Trust. De komende maanden worden de eerste stappen gezet naar een CLT voor de Dijlestad. Voorlopig telt ze nog maar één werknemer, Hanne, maar de organisatie stelde zich eind 2021 toch al voor aan het grote publiek.

CLT 1ste volksvergadering waarom

Eerste stappen op de volksvergaderingen

Avansa was erbij in december om de eerste (digitale) volksvergadering in goede banen te leiden. We zagen best veel enthousiasme voor collectief wonen in gemeenschap, en nog liefst een diverse gemeenschap ook. Natuurlijk waren er ook veel vragen: behoor ik wel tot de doelgroep? Hoeveel gaan die woningen kosten? Welke garanties zijn er dat het project er echt komt en dat ik woonzekerheid krijg op lange termijn? En tenslotte: wie neemt de beslissingen?

Een en ander is al duidelijk. De stad wil de eerste woningen bijvoorbeeld voorbehouden voor de groep die in de kloof valt tussen de vrije markt en de sociale huisvesting. En de beslissingsorganen van de CLT zullen voor een derde bestaan uit vertegenwoordigers van het bestuur, voor een derde uit vertegenwoordigers van het middenveld en voor een derde uit bewoners.

Heel wat antwoorden worden de komende zes maanden samen geschreven. Doe jij mee?
Schrijf in voor de 2de volksvergadering op 25/01!

Vragen?

Neem contact op!

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info
Datum bericht zo 26 december '21