Herobeeld Participatie met Impact
Benut het talent van burgers
want verandering heeft meer kansen wanneer ze groeit van onderuit

Oost-Brabant heeft talent

In Oost-Brabant wonen er heel wat getalenteerde mensen met frisse ideeën, de nodige kritische zin, lokale kennis en gedrevenheid. Een flink reservoir om uit te putten voor een versterkt beleid dus. Wie deze pool van talent kan aanboren door burgers de kans te geven om betekenisvol te zijn in de samenleving, ontwikkelt een gedragen beleid.

Burgers mee aan zet

Enkele concrete voorbeelden waarbij participatie jouw beleid of organisatie sterken kan maken: opmaak van beleidsplannen, herbestemming van kerken, heraanleg van pleinen of straten, opstellen van buurtbudgetten en hervorming van adviesraden.

Avansa, jouw ervaren partner

Maar hoe begin je eraan, aan participatie? Avansa Oost-Brabant is jouw ervaren partner met slimme en prettige methodes, on- en offline tools en sowieso met aandacht voor de unusual suspects, duurzaamheid en diversiteit. We gaan voluit voor resultaten met een breed draagvlak die echt wegen op het beleid.

  • Reken op ons om samen het proces te ontwerpen en te begeleiden.
  • Elk traject is uniek en wordt afgestemd op jouw vraag.
  • Speel je met een idee? We denken graag met je mee.
Bouw samen met burgers aan een veerkrachtige samenleving die veranderlijke tijden aankan
Infographic participatie 2022

Wat is participatie?

Complexe uitdagingen en de snelheid waarmee de context verandert vragen om een nieuwe aanpak. Lokale besturen kunnen niet meer alles zelf bedenken en in handen houden, en dat hoeft ook niet.

Kanaliseer de energie van burgers en andere maatschappelijke actoren richting een gezamelijke toekomstdroom. Dat vereist echter wel duidelijke randvoorwaarden en een participatieve basishouding die co-creatie voedt.

Op zoek naar participatie-advies?

Contacteer onze experten en leg hen jouw vraag voor.

Els Nicolaï

Educatief medewerker Meer info

Philsan Osman

Educatief medewerker Meer info

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info