Herobeeld Participatie met Impact

Participatie met impact

Benut het talent van burgers
want verandering heeft meer kansen wanneer ze groeit van onderuit

Oost-Brabant heeft talent

In Oost-Brabant wonen er heel wat getalenteerde mensen met frisse ideeën, de nodige kritische zin, lokale kennis en gedrevenheid. Een flink reservoir om uit te putten voor een versterkt beleid dus. Wie deze pool van talent kan aanboren door burgers de kans te geven om betekenisvol te zijn in de samenleving, ontwikkelt een gedragen beleid.

Burgers mee aan zet

Enkele voorbeelden waarbij participatie jouw beleid of organisatie sterken kan maken:

  • de opmaak van een beleidsplan
  • de herbestemming van een kerk
  • heraanleg van pleinen of straten
  • het opstellen van een buurtbudget
  • de hervorming van een adviesraad
Het Wilde Westen

Op safari doorheen het participatiemekka van Nederland: Utrecht!

Avansa Oost-Brabant trok samen met dertien deelnemers uit allerlei sectoren twee dagen naar Utrecht. Vernieuwende en straffe participatie-initiatieven mét visie stonden centraal.

Het werd een onderdompeling in het ABC (én D) van betrokkenheid van burgers bij het leven in hun buurten en wijken. Hoe geven we hun de sleutel, en hoe stelt de overheid zich op?

Avansa, jouw ervaren partner

Maar hoe begin je eraan, aan participatie? Avansa Oost-Brabant is jouw ervaren partner met slimme en prettige methodes, on- en offline tools en sowieso met aandacht voor de unusual suspects, duurzaamheid en diversiteit. We gaan voluit voor resultaten met een breed draagvlak die echt wegen op het beleid.

  • Reken op ons om samen het proces te ontwerpen en te begeleiden.
  • Elk traject is uniek en wordt afgestemd op jouw vraag.
  • Speel je met een idee? We denken graag met je mee.
Bouw samen met burgers aan een veerkrachtige samenleving
Infographic participatie 2022

Randvoorwaarden voor participatie

Complexe uitdagingen en de snelheid waarmee de context verandert vragen om een nieuwe aanpak. Lokale besturen kunnen niet meer alles zelf bedenken en in handen houden, en dat hoeft ook niet.

Kanaliseer de energie van burgers en andere maatschappelijke actoren richting een gezamelijke toekomstdroom. Dat vereist echter wel duidelijke randvoorwaarden en een participatieve basishouding die co-creatie voedt.

10 bouwstenen voor gemeenschapsontwikkeling van onderuit

Deze pictogrammen zijn ontwikkeld onder een licentie CC BY-NC-SA 4.0 door het consortium CitizenDev, behalve het pictogram 'feest' dat ontwikkeld is door Avansa Oost-Brabant onder dezelfde licentie. Het pictogram 'actie' werd door CitizenDev gebruikt voor de bouwsteen 'groepsanalyse', een manier om in groep het eigen project te evalueren.

Onze experts staan voor je klaar

Advies of procesbegeleiding rond participatie nodig?

Els Nicolaï

Educatief medewerker Meer info

Philsan Osman

Educatief medewerker Meer info

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info