Oktober 2020 - december 2021

Vrijetijdsplatform Lubbeek

Burgerparticipatie is booming! Zijn de huidige adviesraden future proof? Tijd voor een update? In Lubbeek timmeren burgers en bestuur aan een eigentijds vrijetijdsplatform!

Headers projecten 4

Jarenlang engagement van vaste leden, binnen de cultuur-, sport-, senioren- of jongerenraad? Lubbeek gaat voor vernieuwing. Zij kiezen voor een vrijetijdsplatform: een flexibele, open structuur met burgers aan zet.

Een 'cockpit' van burgers en ambtenaren komt regelmatig samen. Zij verzamelen vragen en ideeën van inwoners en bestuur. Samen kijken ze op welke manier ze het beste met die input aan de slag gaan en hoe ze daarvoor inspraak organiseren voor de bredere bevolking. Zijn er ideeën die meer werk vergen? Dan zet een tijdelijke werkgroep daar de schouders onder.


Participatietraject Vrijetijdsplatform Lubbeek in een notendop

  • najaar 2020 | uittekenen krijtlijnen vrijetijdsplatform door bestuur en ambtenaren
  • feb-mrt 2021 | inspiratie- en inspraakmoment voor geïnteresseerde burgers rond de vormgeving van het vrijetijdsplatform
  • apr-aug 2021 | kerngroep van ambtenaren en burgers verzamelt verdere input en verfijnt die tot een werkbare structuur
  • najaar 2021 | opstart vrijetijdsplatform


We vonden minder en minder vrijwilligers om naar de (vroegere) adviesraden te komen
Tom Harding, sportfunctionaris en coördinator vrijetijdsplatform Lubbeek

Samen naar beter!

Avansa Oost-Brabant begeleidt Lubbeek bij de opstart van het vrijetijdsplatform. Als procesbegeleiders ondersteunen we de kerngroep van ambtenaren en betrokken schepenen om tot een gedragen resultaat te komen. Avansa begeleidt nauwgezet het traject. Het is belangrijk dat de stem van de burger en andere betrokkenen daarbij betrokken wordt.

In dergelijke processen duikt onvermijdelijk vroeg of laat spanning of weerstand op. Dat is niet erg: spanning is energie en kan omgezet worden in iets constructiefs. Zij aan zij met de gemeentelijke kerngroep streeft Avansa naar een bloeiend vrijetijdsplatform.

Samen geloven we in de kracht van burgers. Burgers die mee willen nadenken en mee verandering op gang brengen. Participatie betekent meer betrokkenheid en betere beslissingen. Daarvan zijn we overtuigd, en daar gaan we voor!

Meer informatie? Een vraag vanuit een andere gemeente?

Contacteer onze experts participatie

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info

In samenwerking met