Oktober 2020 - …

Vrijetijdsplatform Lubbeek

Burgerparticipatie is booming! Maar de oude adviesraden hebben hun beste tijd gehad ... Tijd voor een update. In Lubbeek timmeren burgers en bestuur aan een eigentijds vrijetijdsplatform!

Headers projecten 4

Jarenlang engagement van vaste leden, binnen de cultuur-, sport-, senioren- of jongerenraad?
Die logge, gesloten formule uit de jaren 70 gaat op de schop.
Lubbeek kiest voor een flexibele, open structuur met burgers aan zet rond wisselende thema's.


Participatietraject Vrijetijdsplatform Lubbeek in een notendop

  • najaar 2020 - uittekenen krijtlijnen vrijetijdsplatform door bestuur en ambtenaren
  • voorjaar 2021 - geïnteresseerde burgers werken mee aan de concrete uitwerking en finetuning
  • zomer 2021 - opstart vrijetijdsplatform


We vonden minder en minder vrijwilligers om naar de (vroegere) adviesraden te komen
Tom Harding, sportfunctionaris en coördinator vrijetijdsplatform Lubbeek

Samen naar beter!

Avansa Oost-Brabant begeleidt Lubbeek bij de opstart van het vrijetijdsplatform. Burgers willen mee nadenken en mee verandering op gang brengen. En die participatie betekent meer betrokkenheid en betere beslissingen. Daarvan zijn we overtuigd!

Meer informatie? Een vraag vanuit een andere gemeente?

Contacteer onze expert participatie

Simon Luyts

Educatief medewerker Meer info

In samenwerking met