Wim Erkelbout

Wim bekijkt zijn omgeving als een werkterrein dat de moeite waard is, en zoomt in op stukken die nog beter kunnen. Als educatief medewerker stimuleert hij mensen tot actieve geëngageerde burgers. Hij deelt graag, ook zijn zwak voor participatie. Verbeelding, creativiteit en optimisme zijn zijn geliefkoosde gereedschap.