Februari 2021 - juni 2022

Herent | Dorp aan zet over welzijn

Hoe stemt een gemeente haar sociaal beleid zo goed mogelijk af op de bevolking, in samenwerking met de gemeentelijke diensten en actoren? Herent gaat met Avansa in zee om samen met de burgers, belanghebbenden, ambtenaren en het bestuur te komen tot een gedragen plan.

Header projectpagina

De gemeente Herent had nood aan een nieuw sociaal beleidsplan. De integratie van Gemeente en OCMW biedt een nieuwe kans om dit plan integraal en inclusief te maken. Integraal, zodat het een beleidsplan is waarbij niet alleen de sociale dienst, maar al de verschillende gemeentediensten betrokken worden en zich scharen achter de realisatie ervan. Maar ook inclusief, dat wil zeggen dat het plan tot stand komt in samenwerking met de andere Herentse professionele en niet-professionele actoren, verenigingen, initiatieven ...

Sociale aandachtspunten op de gesprekstafel


  • Vervolgens was het tijd om om met stakeholders en burgers in gesprek te gaan.
    Samen met de stakeholders werd de analyse verder verfijnd en gingen we samen op zoek naar mogelijke strategieën die antwoorden bieden op de uitdagingen.
    Samen met de burgers werd er verder gebouwd op de input van de stakeholders en werden strategieën en acties verder aangevuld.
    De ambtenaren en stakeholders werken samen om de doelgroepen te bevragen.


  • Next steps: alle input wordt verzameld en verwerkt tot een strategische nota, waarin het beleid strategische doelstellingen scherpstelt. Nadien worden de stakeholders opnieuw betrokken om die doelstellingen te vertalen naar concrete acties.
Timing Sociaal beleidsplan Herent

Samen naar beter!

Avansa Oost-Brabant begeleidt Herent bij de opmaak van een kwalitatief en gedragen sociaal beleidsplan. Daarbij is externe input (burgers, maatschappelijke actoren en specifieke doelgroepen) en interne samenwerking over de diensten heen heel belangrijk.

Piet Van Meerbeek en Wim Erkelbout zijn de participatie-wizards van Avansa. Maar zij doen het niet alleen. Enthousiaste en geëngageerde gemeentepartners zijn goud waard om een project tot een goed einde te brengen. Als antwoord op de rijmende felicitaties aan Avansa hieronder, zeggen wij met veel overtuiging: "Herentse inspiratie leidt tot vruchtbare participatie!".

Toegankelijke methodieken, ook online!

Jawel, ook online kan je fun en efficiënt brainstormen. Hieronder een impressie van het denkwerk aan de digitale gesprekstafels tijdens de burgerbevraging.

Burgerparticipatie: speerpunt van Avansa Oost-Brabant

In het beleidsplan van Avansa ligt de focus voor de periode 2021-2025 onder andere op burgerparticipatie. Audiovisueel kunstenares Iwona Pom capteerde dat speerpunt in het animatiefilmpje hieronder.

Meer lezen? 👉 al onze plannen en speerpunten op een rijtje

Meer informatie? Heeft jouw gemeente een participatie-nood?

Contacteer onze experten participatie

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info

In samenwerking met