Suzanne Ryvers

Suzanne Ryvers werkt als beleids- en projectmedewerker bij autodelen.net. Zij staat midden in de praktijk van de deelmobiliteit.