Stijn Neuteleers

Stijn Neuteleers is hoogleraar Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief aan de Universiteit Maastricht en verbonden aan de vakgroep Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit.