November 2021 - december 2022

Queer Leuven

Op vraag van stad Leuven begeleidde Avansa het participatietraject met mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap. Het resultaat? Een gedragen en afgetoetst plan met concrete acties voor een Leuvens regenboogbeleid 2.0.

Regenboogzebrapad

Regenboogbeleid 2.0

Leuven is een inclusieve stad met aandacht voor genderidentiteit, -expressie en geaardheid. Maar nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. En het stadsbestuur voelde dan ook dat de tijd rijp was voor een regenboogbeleid 2.0, dat ze bovendien liefst samen met de Leuvenaars zelf wilde uittekenen.

Startmoment Queer Leuven

De eerste samenkomst rond het thema met geïnteresseerde Leuvenaars maakte duidelijk dat er meer moet worden ingezet op een genderinclusieve aanpak op vlak van onderwijs, zorg, sport, cultuur, vrije tijd en beeldvorming. Een kern van deelnemers aan dit startmoment engageerde zich om in de loop van de daaropvolgende maanden onder begeleiding van Avansa aanbevelingen voor het beleid te formuleren.

7cdb00ab cf2b 4aad 84e2 bede0b4fa240

3 avonden met een slim plan en fijne methodieken: dat werkt!

Beleidsplan als kader voor het participatietraject

Dat betekende de start van het participatietraject met geëngageerde Leuvenaars uit de LGBTQIA+ gemeenschap. Het doel? Een regenboogbeleid voor stad Leuven met concrete aanbevelingen.

De zes doelstellingen uit het beleidsplan van de stad vormden het structurele kader waarbinnen voorstellen mogelijk waren:

  1. Werken aan zichtbaarheid en positieve beeldvorming
  2. Werken aan genderbewustzijn
  3. Ondersteunen en versterken van LGBTQIA+ personen
  4. Werken aan gelijke kansen en veiligheid en strijden tegen discriminatie
  5. Vinger aan de pols houden en kennis verzamelen via netwerk en experten
  6. Versterken van bondgenootschap en internationale solidariteit

De resultaten

Een gedragen en afgetoetst plan met concrete acties voor een Leuvens regenboogbeleid 2.0.

✅ De deelnemers van Queer Leuven blijven enthousiast bijeenkomen, ook na het traject!

✅ De Leuvense schepen van gelijke kansen en diversiteit was onder de indruk van de aanpak en daaruit volgende resultaten en waardeerde de kritische kijk op het geheel.


Op zoek naar participatie-advies?

Contacteer dan nu een van onze participatie-experten en wie weet, toekomstige begeleider van een traject op jouw maat.

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Els Nicolaï

Educatief medewerker Meer info

In samenwerking met