Februari 2020 - april 2021

Mundia

Netwerkorganisaties zijn onmisbaar in deze snel veranderende samenleving, zeker wanneer het gaat om van onderuit energie en beweging los te maken rond thema's zoals mondiale solidariteit. Maar hoe geef je zo'n bruisend en dynamisch netwerk vorm? Het oude LENNZ (Leuvens Netwerk Noord Zuid) werd omgedoopt tot Mundia en kreeg van de Stad Leuven een nieuwe opdracht. Maar bij deze vernieuwing hoorde ook een wijziging van structuur. Met die vraag kwamen ze aankloppen bij Avansa.

Mundia header

De context

Stad Leuven gelooft in de kracht van burgers en bottom-up-participatie! Daarom gaf ze Mundia een drieledige opdracht met betoelaging vanaf 2020 om:

  • het netwerk verder uitbouwen en ondersteunen
  • participatie (advies) rond mondiale thema’s in beleid faciliteren
  • organiseren van (mondiale) evenementen gericht aan de Leuvense burger
Headers projecten 34

De aanpak

Opdat Mundia deze nieuwe taak zou kunnen volbrengen moest het netwerk gedynamiseerd en herstructureerd worden. Vandaar werden er 2 trajecten opgezet: Traject organisatiestructuur en traject netwerking. Avansa begeleidde het proces.

  • traject organisatiestructuur
    Samen met een task-force, bestaande uit een 10-tal enthousiaste leden van het netwerk, liepen we een diepgaand traject om te komen tot een nieuwe structuur. In een 8-tal sessies beantwoordden we prangende vragen. Al lerend en experimenterend nam de task-force meer en meer eigenaarschap op om het netwerk concreet vorm te geven.
  • traject netwerking
    Daarnaast werden er 2 netwerkmomenten gelanceerd. Enerzijds om het netwerk te dynamiseren, en anderzijds de voortuitgang met de task-force terug te koppelen en de vinger aan de pols te houden. Zo detecteerden we de noden van het netwerk als relevante input om de structuur bij te sturen.

Beide trajecten liepen door elkaar en koppelden terug naar elkaar. Op het einde kwamen ze samen om via de nieuwe structuur beslissingen te nemen voor de nabije toekomst (planning 2021).

Kopie van formaat activiteiten nieuwe website 33

“Avansa Oost-Brabant begeleidde de taskforce bij de opstart van Mundia Leuven. Procesbegeleiders Tiny en Simon toonden heel veel flexibiliteit om dit traject in steeds veranderende (lockdown-)omstandigheden doelgericht in goede banen te leiden. Tegelijkertijd daagden ze, vanuit een sterke inhoudelijke betrokkenheid, de taskforce-leden uit om ver genoeg te gaan in het doordenken van hun ideeën en resultaten.”

  • Bram Cleys, coördinator Mundia

Geïnspireerd? Samenwerken voor een gelijkaardig traject?

Contacteer onze procesbegeleiders

Tiny Alaerts

Educatief medewerker Meer info

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info

In samenwerking met