Paul Vossen

Paul Vossen studeerde Tropische Landbouw en werkte decennialang in Afrika, met name in Botswana, Burundi, Congo en in verschillende Sahellanden. Na zijn pensioen behaalde hij een diploma Conflict en Ontwikkeling, en nu gidst hij in het Afrikamuseum.