Paul Thys

Paul is sinds 2016 een actieve enthousiaste medewerker binnen de tuindersgroep van de Nieuwe Kloostertuin in Tildonk. Hij is een 100% 'believer' van dit project omdat het mensen verbindt en gelukkiger maakt. En ... hij heeft het niet van horen zeggen want hij ziet het, voelt het, beleeft het elke keer opnieuw wanneer ze samenkomen of wanneer hij er alleen is. De Kloostertuin is een wondermooie plek. Naast het samen tuinieren neemt hij binnen de vzw vooral de rol op van netwerker.