Omgaan met polarisatie: hoe communiceer je verbindend?

di 7/06, 13:30 | Anne -Sophie Van Vyve (deel 2)


De inzichten in de dynamiek van polarisatie dienen toegepast te worden en een vertaling te krijgen naar de praktijk. Bewust en adequaat communiceren is een belangrijk handvat voor een adequate inzet op depolarisatie.

Bij deze training maak je aan de hand van eigen ervaringen en case-studies de vertaalslag naar de praktische toepassing. Goede vragen stellen en verbindend spreken is daarbij cruciaal. Tijdens de sessie kan je je persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen.


Anne-Sophie is coördinator publiek en educatie bij Kazerne Dossin. Vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus reflecteert Kazerne Dossin over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht, geaardheid.


Let op! Deze sessie vormt één geheel met de ochtendsessie 'De dynamiek van polarisatie: weet wat er speelt'. Je kan enkel kiezen voor het geheel, niet voor de aparte sessies.