Medewerker Motief vzw

Motief vzw is een gespecialiseerde vormingsinstelling die mensen, groepen en organisaties ondersteunt bij het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit.