Joris Capenberghs

Joris Capenberghs is cultuurhistoricus en antropoloog. Hij is als freelance medewerker verbonden aan de stiltebeweging Waerbeke. Hij beweegt zich - als wandelaar, publicist, vertaler en curator - op het snijvlak van landschappen, erfgoed, artistieke expressie en natuurbeleving. Hij is o.a. docent bij Amarant, Avansa en Davidsfonds Academie.