Franky Bossuyt

Franky Bossuyt is een bioloog verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Vanuit de vraag “Wat kunnen wij nog meer doen voor de aarde in crisis?”, startte hij op 2 hectare, samen met zijn echtgenote Ines Van Bocxlaer, Voedselbos ‘de Wildernis’ op. Herstel van de biodiversiteit is een centraal thema in hun voedselbos. Daarom kregen verschillende stukjes bloemenrijk grasland ook een plaats, waardoor natuurontwikkeling voor grasland-gebonden soorten geïntegreerd wordt in het voedselbos.