Bart Schoovaerts

Barts aandacht gaat vooral naar thema’s als privileges en polarisatie. Hij wil uitzoeken hoe privileges leiden tot mechanismen van uitsluiting van bepaalde groepen in onze samenleving. Via het project DIALOOG creëert hij mee een maatschappelijk draagvlak voor een herstelgerichte samenleving. Bart wil laten zien dat als we op een andere manier met conflicten omgaan, we tegelijk polarisatie tegengaan.

Activiteiten

Lees ook