Bart Schoovaerts

Barts aandacht gaat vooral naar de thema’s privileges en polarisatie. Hij wil vooral zoeken hoe privileges leiden tot mechanismen van uitsluiting van bepaalde groepen in onze samenleving. En via het project DIALOOG wil hij mee een maatschappelijk draagvlak creëren voor een herstelgerichte samenleving. Laten zien dat we op een andere manier met conflicten kunnen omgaan en polarisatie op deze manier kunnen tegengaan.