Multipoly

Zwaluweveld: opstart coöperatie

In Scherpenheuvel-Zichem wordt getimmerd aan een voedselbos van formaat! In 2022 werd het 3,5 ha grote Zwaluweveld door Avansa ondersteund vanuit het LEADERproject 'Fruitige Voedselbossen'. De groep wil nu een coöperatie opstarten en de grond samen aankopen. Doe jij mee?

Zwaluweveld 2

Word jij ook mede-eigenaar?

Van meet af aan was het de bedoeling om het terrein als groep te dragen. Sinds oktober 2023 kwam dit in een stroomversnelling: de grond werd verkocht. Een aantal 'zwaluwen' wilden die kans aangrijpen om het terrein als gemeenschap vrij te kopen om er echt een gemeenschapsplek te maken. Er werd een crowdfunding-campagne op poten gezet en er werden stappen ondernomen om een coöperatie op te starten.

Vele kleintjes zorgen samen voor de nodigde centen
De aankoop kan werkelijkheid worden door financiële steun van een zo breed mogelijke community. Heb jij interesse? Investeer mee op rekening BE29 9734 7870 7764 door

  • de aankoop van een aandeel
  • een gift


🎯 Alle uitleg over de samenaankoop lees je hier.
Momenteel staat de teller op ongeveer € 95.000 (and counting). De compromis van aankoop kan worden getekend van zodra er € 110.000 op de rekening staat. Het doel is om tegen het einde van 2024 € 200.000 opgehaald te hebben. Dat is voldoende voor de aankoop van het terrein + kosten.

Centenlijn Zwaluweveld

Wat krijg je ervoor terug als je instapt in de groepsaankoop?

  • Je mag Zwaluweveld jouw plek, jouw thuis noemen.
  • Je krijgt een gemeenschapsplaats ter beschikking waar je kan verbinden, wortelen en genieten van (het lekkers) wat het terrein brengt. Je kan er simpelweg zijn of meewerken aan projecten, en je kan ook zelf projecten aanbrengen.
  • Je hebt inspraak in het collectief overleg waarbij rekening wordt gehouden met eenieders eigenheid en noden.
  • Je geeft een duidelijk signaal aan de overheid en de samenleving dat natuurlijke oases die in voedsel en verbinding voorzien krachtbronnen zijn die deze samenleving nodig heeft.
  • Je pioniert zo mee om dit soort plaatsen in de toekomst makkelijker op te zetten. Vrijhavens om zacht te landen.
DSC02441

ZA 27 JAN | Niet te missen samentuindag

Op het programma tussen 11:00 en 16:00:

  • Er wordt definitief beslist om wel/niet over te gaan tot de effectieve aankoop van Zwaluweveld op basis van de rekeningstand én de stemming door de aanwezigen.
  • Stilletjes aan begint het te kriebelen, de dagen worden al iets langer, de bodem in rust komt dra weer tot leven. Een stuk van het terrein wordt klaargemaakt als veld voor de moestuin en als veld voor stekjes. Kom gerust af om mee te doen, om gewoon te genieten van de prachtige plek of het zwaluw-gezelschap of om je leuke ideeën/creatieve/groene talenten voor te stellen of te ontdekken.
  • Het nieuwe, grote infobord wordt ingewijd!

Iedereen welkom om kennis te maken met Zwaluweveld, zowel de plek als de mensen.
🚩 Steenweg Diest 21, Zichem
Graag een seintje vooraf als je komt via zwaluweveld@gmail.com of 0497 18 25 89.

Citaat Jeroen Wymeersch 1
Boeren bijen en burgers

Beste coöperant in spe!

Een coöperatie zoals Zwaluweveld opstarten is een proces dat tijd vraagt en waarrond nog heel wat vragen zijn. Daar hebben we alle begrip voor. Het is een heel nieuw gegeven dat burgers zich verenigen om een stuk grond vrij te kopen. De Zwaluwen maken graag tijd en ruimte voor nieuwe coöperanten om al hun vragen te beantwoorden, ook als je nog twijfelt.

Gedicht zwaluw Ronny 2

Waarom moeten we grond weer van iedereen maken? Onderstaand filmpje vat het mooi samen.

Datum bericht di 23 januari '24