Ideeën genereren

Als bestuur kijk je met een specifieke bril naar je gemeente. Je bent gefocust op departementen, begrotingen en procedures. Burgers kijken anders naar hun buurt en net daardoor komen zij vaak met verfrissende ideeën. Of ze kaarten een probleem aan dat nog niet op jouw radar stond.

Avansa helpt je om deze bron van creativiteit en ervaringsdeskundigheid van onderuit aan te boren. De beproefde technieken en methodieken van onze participatie-experten geven je een kickstart om je beleid meer te enten op wat leeft op het terrein.

Participatie ideeen genereren

Avansa helpt de krachten te bundelen om samen aan een duurzame en inclusieve samenleving te werken. Benieuwd naar de resultaten die we al bereikten in Oost-Brabant? Lees hieronder verder.

Kopie van formaat activiteiten nieuwe website 27

KNAL!

In het najaar van 2021 organiseerde Leuven een groots opgezet cultureel festival over het ontstaan van de kosmos. Heel bijzonder is dat naast de usual suspects zoals Museum M en de KU Leuven, ook kleinere partners en burgers de schouders zetten onder de programmatie van vier Knal!-maanden. Avansa wist mee hun engagement aan te wakkeren.

Meer over het participatieproject KNAL
Participatie Diest

Diest Durft

Het buurtbudget #Diest Durft zorgt ervoor dat inwoners per deelgemeente ideeën kunnen indienen en vervolgens ook kunnen stemmen op hun favoriete project. De stad vroeg aan Avansa om, tijdens de startavonden in de gemeentes Deurne en Webbekom, met de aanwezige inwoners hierrond aan de slag te gaan in co-creatie. Door met elkaar in gesprek te gaan werden ideeën versterkt en verruimd. Handen konden in elkaar worden geslagen om ideeën verder uit te werken of samen te voegen en verschillende perspectieven mee te nemen. Het doel was niet om zoveel mogelijk kleine losse ideeën te krijgen, maar een aantal sterke en gedragen ideeën waar mensen eigenaarschap rond voelen en zich met enthousiasme achter zetten.


website Diest durft

Op zoek naar participatie-advies?

Contacteer dan een van onze experten en leg jouw vraag om advies — of andere uitdaging op vlak van participatie — voor.

Els Nicolaï

Educatief medewerker Meer info

Philsan Osman

Educatief medewerker Meer info

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info