Beleid vormgeven

Beleid vormgeven, sámen met burgers, belanghebbenden, ambtenaren en bestuur. Sneller gezegd dan gedaan, maar wel onontbeerlijk voor een groot draagvlak én sterke partnerschappen.

Geen idee waar te beginnen? Geen nood, Avansa begeleidt je met beproefde participatietechnieken en -methodieken om een zo groot mogelijk draagvlak voor jouw beleid te creëren.

Nieuw beeld clt 3

Avansa helpt de krachten te bundelen om samen aan een duurzame en inclusieve samenleving te werken. Benieuwd naar de resultaten die we al bereikten in Oost-Brabant? Lees verder.

Queer Leuven zebrapad

Een regenboogbeleid 2.0 voor Leuven

Op vraag van stad Leuven en in samenwerking met UniQue begeleidde Avansa het participatietraject met mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap. Het resultaat? Een gedragen en afgetoetst plan met concrete acties voor een Leuvens regenboogbeleid 2.0.

meer over participatietraject queer leuven
Hoofdafbeelding Dorp aan zet

Herent | Dorp aan zet over welzijn

Hoe stemt een gemeente haar sociaal beleid zo goed mogelijk af op de bevolking, in samenwerking met de gemeentelijke diensten en actoren? Herent gaat met Avansa in zee om samen met burgers, belanghebbenden, ambtenaren en het bestuur tot een gedragen plan te komen.

meer over participatietraject dorp aan zet
Website Activiteiten blog 25

Van Grondlos | CLT Leuven

Stad Leuven richt een Community Land Trust op om grond te onttrekken aan de marktwerking en te beantwoorden aan de nood aan betaalbare koopwoningen. Hoe dat werkt? Wel, in deze formule wordt je enkel eigenaar van het huis, de grond blijft van de gemeenschap. Er kan niet worden gespeculeerd, want bij verkoop ben je gebonden aan een plafonprijs.

CLT Leuven doet een beroep op Avansa om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners van de woningen de nieuwe organisatie en de gemeenschap kunnen vormgeven, samen met het stadsbestuur, de verenigingen en de specialisten van Leuven.

De woningen zullen opgericht worden op een terrein langs het provinciehuis van Vlaams-Brabant. Avansa begeleidt de voorbereidende volksvergaderingen, de praktijkkamers en gaat tijdens een marktdebat in gesprek te gaan met Leuvense passanten. Op 29 september 2022 wordt de vzw officieel opgericht. Wordt vervolgd ...

website CLT Leuven

Op zoek naar participatie-advies?

Contacteer dan zeker onze participatie-experten en leg hen je vraag voor.

Els Nicolaï

Educatief medewerker Meer info

Philsan Osman

Educatief medewerker Meer info

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info