De Stoorzenders van 2022

Websiteheader overzicht van Stoorzenders 2023

Wat is Stoorzender?

Als activist kan je de hulp en coaching inroepen van Stoorzender. Dat is het project van Avansa Oost-Brabant dat acties en activisten in Oost-Brabant met budget (tot 3.000 euro) en tijd ondersteunt. Iedereen die de status quo in onze samenleving in vraag durft stellen en streeft naar een duurzame, solidaire en inclusieve samenleving komt in aanmerking.

Stoorzender 2022

In 2022 dienden zeven groepen activisten een voorstel in. Daarvan bleken deze drie acties klaar voor uitvoering te zijn en Stoorzendersteun te krijgen.

Stoorzender 2022 Edu Academie

EduAcademie

Het is een uitdagende tijd voor begeleiders in de hulpverlening. EduAcademie zet dialoog in als methode om te kijken naar professioneel handelen vanuit ervaringen. Dialoog geeft tijd en plek aan ieder om zijn/haar unieke kijk, beleving, zingeving ten aanzien van een kwestie in te brengen. Zo komt er ruimte om samen te denken vanuit het midden.

Op 10/11/23 organiseerden ze een dag voor professionals uit de jeugdhulp om samen tot nieuwe inzichten te komen over beleid, basishouding en betrouwbaarheid.

Stoorzender 2022 Start Up Sint Bernard Lubbeek

Start-Up Sint-Bernard

De missie van deze toegewijde Lubbeekse vrijwilligers? De levenskwaliteit van hun buurt vergroten. Dat willen ze bereiken door buurtbewoners te vragen hoe het beter kan, die ideeën voor te leggen aan het gemeentebestuur én ze tastbaar te maken in een muurschildering. Zo brengen ze in een klap ook meer kleur in de buurttuin die uitkijkt op de grijze, kale muur van de parochiezaal. Start-Up Sint-Bernard kreeg naast financiële steun ook begeleiding bij het inspraakproces met de buurt.

Campagne Peter Pauwels

Peter Pauwels Campagne

Peter Pauwels Campagne zet het werk voort van de Leuvense wereldverbeteraar Peter Pauwels. In de vluchtelingencrisis in 2015 was hij een van de trekkers van Solidarity for All-beweging die hulpkonvooien naar Calais en Duinkerke organiseerde. Peter en zijn vrienden en kameraden zagen steeds duidelijker het verband tussen de komst van oorlogsvluchtelingen, de onwil om hen degelijk op te vangen en het gevoerde politieke discours en beleid. Het boek "De strijd langs lijn 53" bundelt verhalen over verzetsacties tijdens WOII in deze regio. Het opzet is om de diverse uitstappen ook digitaal aan te bieden. De diverse uitstappen zullen geschikt zijn als wandeling of fietstocht, ter plekke aangeduid worden met QR-codes en de informatie zal beschikbaar worden gesteld in de vorm van podcasts.