Buurzaam Diest

De Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van stad Diest en het lokaal dienstencentrum Tarsenaal willen buurtbewoners betrekken bij het project Zorgzame buurt.

Avansa ontwierp een zogenaamd dromenkaartje en ging ermee de straat op. Al snel bleek uit gesprekken met buurtbewoners dat een aantal thema’s telkens opnieuw opdoken. Mensen dromen van een buurtfeest, een speeltuin, meer netheid of ze zitten met vragen over parkeren en verkeer.

Enkele van deze thema’s waren geknipt voor burgerinitiatief, waarmee de buurtwerkster van de stad samen met de buurtbewoners, ondersteund door Avansa, aan de slag.

  • Zorgzaam Diest
  • Participatie Diest