Yassin Lakhal

Yassin is panellid tijdens het event Pionierstudenten met migratieachtergrond op wo 7 dec 2022. We maken al even kennis.


Aangenaam, ik ben Yassin.

27 levensjaren en 3 generaties verder.

Bachelor Internationaal ondernemen voltooid.

Master internationale Betrekkingen en Diplomatie in process.

Ondanks de drempelverhogende factoren die mijn naam met zich kan meebrengen, heb ik mij nooit willen verlagen tot een slachtofferrol. Willen is zelfs een foutieve woordkeuze. Ik moest hoe dan ook mijn diploma halen. Dat was een belangrijke mijlpaal die ik voor mijzelf had bepaald, omdat ik studeren altijd als een belangrijke meerwaarde voor je persoonlijke ontwikkeling heb ervaren. Ik heb het geluk van nature zelfzeker te zijn, maar dat neemt niet weg dat er veel drempels zijn voor pionierstudenten. En die zijn niet even makkelijk te overbruggen.

Zelf ben ik ook tegen muren gebotst tijdens het schrijven van papers, voornamelijk bij het aanbrengen van structuur. Ik merkte dat dat niet altijd zo was bij mensen waarvan de ouders wel over een universitair of hoger diploma beschikten. Extra ondersteuning bieden aan mensen met een migratieachtergrond is belangrijk om van studeren een realistische optie te maken. Het zorgt ervoor dat zij met een geruster hart aan het schooljaar kunnen beginnen. Ondanks de enorme vooruitgang, op financieel vlak bijvoorbeeld, heerst er nog wel nood aan andere vormen van ondersteuning zodat niemand nog uit de boot kan vallen.