Martha Claeys

Martha Claeys is filosofe, verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Ze schreef een doctoraat over de emotie trots. Martha denkt na over hoe we ons op een goede manier tot onszelf en tot anderen kunnen verhouden. Ze behandelt thema's als feminisme, wit privilege, dekolonisatie, Ze denkt, schrijft, discussieert, geeft les, modereert debatten en maakt de filosofische podcast Kluwen.