Maïka De Keyzer

Maïka De Keyzer doctoreerde als geschiedkundige over het succes van inclusieve commons in de middeleeuwse Kempen. Ze onderzoekt praktijken van gemeenschappelijke eigendom in plattelandseconomieën en bestudeert de veerkracht van zelfvoorzienende boerensamenlevingen bij ecologische en economische crises. Met haar interdisciplinaire aanpak toont ze dat machtsongelijkheid samenlevingen kwetsbaarder maakte voor milieugevaren.