Jan Mertens

Jan Mertens is germanist van opleiding. Hij werkt als strategisch adviseur bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Hij is voorzitter van de ecologische denktank Oikos en is ook lid van de redactie van het tijdschrift Oikos. In de activiteiten en publicaties van Oikos is er regelmatig aandacht voor het debat over de houdbaarheid van het klassieke model van economische groei. Jan zorgde mee voor de vertaling van Tim Jacksons boek over ‘welvaart zonder groei’. In het boek Het Ecologisch Kompas zorgde hij voor een artikel over de beginselen van het ecologisme. Jan is ook columnist bij MO*. Het centrale thema in zijn stukken is dat van de ecologische rechtvaardigheid, met als focus de ‘vrijheid van grenzen’. Hij werd de voorbije jaren regelmatig gevraagd voor mediareacties en lezingen over het thema ‘minder vliegen’. Hij is ook betrokken bij de werking van Waerbeke. In Leuven is hij onder meer actief als trekker van het Platform Leuven Circulair, dat van Leuven een circulaire stad wil maken. Hij zit ook mee in het bestuur van het AG Stadsontwikkeling Leuven, sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en het EAP (dat de site van de Parkabdij beheert). Hij heeft ten slotte een grote passie voor literatuur en muziek.