Idesbald Goddeeris

Idesbald Goddeeris is hoogleraar geschiedenis aan de KU Leuven en doceert vakken over koloniale geschiedenis, migratiegeschiedenis, mondelinge geschiedenis en de geschiedenis van India en Polen.

Momenteel doet hij onderzoek naar de dekolonisering van de katholieke kerk aan de hand van Belgische missionarissen en lokale geestelijken in India na 1947 en Congo na 1960. Goddeeris is co-auteur van Koloniaal Congo. Een geschiedenis in vragen (2020) en Dekolonisering in verleden en heden (2023).