Go Go Go

GO GO GO

Burgers met plannen basisbeeld

Burgers met plannen

Broed je op een idee om je buurt te verbeteren? Een braakliggend stuk grond of ontwijde kerk omtoveren tot gemeenschapsplek? Je straat of wijk groener en verkeersveiliger maken? Een autodeelgroep, materialenbib of volkskeuken beginnen?

Avansa steunt graag jouw plannen. Want de overheid kan de uitdagingen van vandaag niet alleen aan. Initiatief van onderuit is uiterst waardevol!

Zo steunt Avansa jouw plannen
Stoorzender 2023 basisbeeld website

Projectoproep Stoorzender 2023

Ook in 2023 ondersteunt Avansa jouw actie die onrecht aankaart of streeft naar een duurzame en inclusieve samenleving in Oost-Brabant.

Nood aan budget of coaching? Let's meet!

Meer weten over Stoorzender 2023?