Bouwsteen participatie # 10

Bouwsteen 10

Co-creatie: overheid en burgers samen naar beter

Het sluitstuk van onze aanpak ligt in de co-creatie met de overheid én het professionele middenveld.

De lokale gemeenschap staat er gelukkig niet alleen voor. Daarom moet je regelmatig terugkoppelen: welk burgerinitiatief raakt aan welk beleid? Hoe kunnen die elkaar versterken? Brengen de initiatieven van onderuit pijnpunten boven die vragen om overheidsingrepen, misschien zelfs om structurele hervormingen?

Goede dialoog op gezette tijdstippen is een onmisbaar onderdeel van een stimulerend kader ten dienste van initiatief, solidariteit en zorg.

ontdek alle bouwstenen

Benut het talent van je burgers!

Op zoek naar participatie mét impact?
Laat je ondersteunen door de experts van Avansa.

ontdek hoe we kunnen samenwerken