Duurzaamheid

Geslaagde aftrap Klimaatnetwerk Druivenstreek

Een lokale klimaattop in Overijse? Zo'n burgerinitiatief ondersteunt Avansa met plezier. We zijn alvast trots op de eerste resultaten.

Header blog Klimaatnetwerk

Een schot in de roos

De lancering van het Klimaatnetwerk Druivenstreek op dinsdag 8 november 2022 was een onverhoopt succes. De inwoners van Bertem, Huldenberg, Tervuren, Hoeilaart en Overijse liggen duidelijk niet alleen wakker van het klimaat, de eerste stappen naar actie zijn al gezet: hoopgevend!

Dat ontging ook Frans Timmermans niet, de Nederlandse Eurocommissaris belast met de Europese Green Deal en zelf inwoner van de Druivenstreek.

 • Hoge beelden 6
 • Formaat activiteiten website 70
 • Flap klimaatnetwerk aftrap zonnepanelen

Eco-comedy

Opwarmer van dienst was Steven Vromman, ook bekend als Low Impact Man, met een stukje eco-comedy. Op interactieve wijze ging Steven met het publiek op zoek naar de schokken die ons deze eeuw zouden kunnen overkomen: van virussen tot Artificiële Intelligentie, van meteorieten tot klimaatchaos.

Om het vervolgens te hebben over hoe je als burger of als gemeenschap je dan wel kan voorbereiden op het onverwachte. Hoe hebben moeilijke situaties in het verleden gezorgd voor onvoorstelbare moed en solidariteit? Welke kleinschalige initiatieven helpen ons op weg naar een leefbare wereld?

Klimaatklappers in de Druivenstreek

Druifkracht, Transitie Tervuren, de Fietsersbond Hoeilaart-Overijse en de lokale afdeling Velt Druivenstreek zijn de stichtende leden van het Klimaatnetwerk.

Cruciaal voor die pioniers was dat de acties die uit de aftrap zouden vloeien, initiatieven zijn van de bewoners van de Druivenstreek zelf. Én dat ze gebaseerd zijn op onderzoek en feiten.

Het vertrekpunt van de avond waren de klimaatklappers. Daarmee kan de Druivenstreek de uitstoot van broeikasgassen beduidend verminderen:

 • isolatie
 • zonnepanelen
 • eiwitshift (meer groenten en minder vlees)
 • minder vliegen
 • minder spullen consumeren
 • modal shift (meer stappen, fietsen en openbaar vervoer en minder met de auto)

Brainstorm richting concrete acties

Met de klimaatklappers in het achterhoofd, staken de deelnemers de koppen bij elkaar om te brainstormen over concrete acties voor een klimaatneutrale Druivenstreek.

Piet, Els (Avansa Oost-Brabant) en Evelien (Avansa Halle-Vilvoorde) ondersteunden vanuit hun expertise rond participatie de uitwerking van efficiënte gespreksmethodieken voor de avond. Zij begeleidden tijdens de Aftrap ook mee de gesprekken aan enkele tafels.

Dat resulteerde in een pak actie-ideeën zoals veggie kookworkshops, deelplatformen voor auto’s, fietsen en apparaten, een kringwinkel in Tervuren, zonnepanelen per straat en sensibilisering rond ecologische impact. Ontdek hier de werkgroepen om die te realiseren.

 • Klimaatnetwerk participatie duurzaam consumeren
 • Formaat activiteiten website 71
 • Klimaatnetwerk Druivenstreek aftrap met Piet
De eerste stappen naar concrete realisatie!
deelnemer Aftrap
Logo klimaatnetwerk

En nu? Sluit aan bij het Klimaatnetwerk!

De Aftrap was een geslaagde eerste stap richting een klimaatneutrale Druivenstreek. De volgende stap in het traject is het in praktijk brengen van de nieuwe burgerinitiatieven.

Sluit je aan bij een van de werkgroepen die als paddenstoelen uit de grond schoten op de aftrap van het Kimaatnetwerk Druivenstreek?

Advies of ondersteuning nodig bij jouw initiatief?

Avansa ondersteunt burgerinitiatieven. Toen Druifkracht cvba ons contacteerde met de vraag of we hen konden ondersteunen bij de opstart van het Klimaatnetwerk Druivenstreek waren we meteen enthousiast.

Wat we deden:

✅ We gaven communicatie-advies op zowel strategisch als praktisch vlak.

✅ Onze participatie-experts gaven niet alleen vooraf advies over hoe mensen betrekken, maar begeleidden ook op de avond van de aftrap zelf de brainstorm met hun procesmethodieken en kennis over burgerinitiatieven.

Heb jij ook plannen voor jouw straat, buurt of gemeente, maar kan je advies en/of ondersteuning gebruiken? Toets jouw ideeën dan zeker eens af bij Avansa. Wie weet kunnen we ook jouw dromen helpen realiseren.

Projectmedewerkers

Els Nicolaï

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info
Datum bericht di 22 november '22