Duurzaamheid

Fruitige subsidies van Europa

Het Hageland krijgt vier nieuwe ‘Fruitige voedselbossen’! Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland+ kende zijn steun toe voor het pioniersproject.

1

Voedselbossen zijn hot!

De groeiende bezorgdheid voor het klimaat zet voedselbossen terecht op de agenda. Waar we voedsel telen en de manier waarop, spelen immers een substantiële rol in de aanpak van de crisis. Steeds meer mensen zijn zich daar bewust van. De actiebereidheid groeit en velen staan klaar om opnieuw samen voedsel te produceren.

Een voedselbos is een productief ecosysteem. Het wordt door de mens ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijke bosrand waarvan delen als voedsel kunnen dienen. Voedselbossen leveren een significante bijdrage aan het robuuster maken van het hele voedselproductiesysteem, de verhoging van de biodiversiteit en de versterking van het sociaal weefsel.

Hoe kunnen Hagelandse burgers samen fruitige voedselbossen aanplanten en beheren en zo de biodiversiteit verhogen én het sociale weefsel versterken?

Samen pionieren

Op de vraag hierboven willen we met het project 'Fruitige Voedselbossen' antwoorden formuleren. Avansa Oost-Brabant, Velt, Natuurpunt CVN, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Commons Lab zetten er samen de schouders onder.

Op vier locaties in het Hageland

Op 4 locaties in het Hageland zullen burgers hun eigen, lokale voedselbos kunnen aanleggen. Ze krijgen via de verschillende partners expertise aangereikt: over de grond, het proces en de Hagelandse fruitvariëteiten afgestemd op de lokale nood. Elk voedselbos schrijft een eigen verhaal en stelt zijn plek open om dat verhaal te delen en te laten groeien. In dialoog met omliggende landbouwers, buurtbewoners, fruittelers … worden activiteiten georganiseerd om het thema te doen leven. Het partnerschap ondersteunt dat alles en zet daarmee de voedselbosbeweging in het Hageland op de kaart.

Check de projectpagina!

20211009 160818 1
CTA 5

Bouwen aan een lokale voedselcommunity

In 2022 starten we met trajecten in Scherpenheuvel-Zichem en Vissenaken. In 2023 loopt het project verder in Geetbets en Schaffen. De terreinen zijn er al. Nu nog een bonte groep mensen!

Wil je graag mee je handen uit de mouwen steken? Laat het ons weten via onderstaand formulier en je wordt uitgenodigd op de eerste samenkomst.


Pilootproject gefinancierd via LEADER Hageland+

LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Vrij vertaald betekent dat 'Locale actoren verbinden voor een leefbaar platteland'.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties …) subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio.

LEADER werking Hageland+ is een vzw die middelen beheert en verdeelt van de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie. Met die middelen ondersteunen ze plattelandsinitiatieven in het Hageland, die zo tot 60% cofinanciering kunnen ontvangen.

  • Pers
  • Pers2
Band alle logos zonder achtergrond DRUKRESOLUTIE

Koen Wynants

Programmacoördinator Commonslab Meer info

Maarten Vanderhallen

Medewerker Getevallei RLZH Meer info

Katrien Zuallaert

Educatief medewerker Meer info
Datum bericht do 25 november '21