Angel Uruena

Angel is een super geëngageerde Leuvenaar, afkomstig uit Spanje.

In heel wat wereldtalen helpt hij mensen bij het herstellen van elektrische apparaten tijden Repair Café's in en rond Leuven. Geen uitdaging is hem te moeilijk!

Activiteiten