Vacature medewerker participatie- en duurzaamheidsprojecten

Vacaturebeeld

Ben jij diegene die ons ambitieus beleidsplan helpt waar te maken? Kan jij ons inspireren met frisse ideeën en sterke vaardigheden rond duurzaamheid en participatie?

Wij zoeken actief naar nieuwe gezichten, andere geluiden, uiteenlopende ervaringen en expertise, en bouwen aan een divers en inclusief team.

Onze ambities

Ontdek hier onze plannen en speerpunten voor 2021-2025.


Ecologische duurzaamheid
In de regio Oost-Brabant nemen groepen burgers initiatieven die concreet bijdragen tot de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving. We willen een radicale transitie door niet langer de nadruk te leggen op het individuele, maar de krachten te bundelen om collectief dingen te veranderen. We moedigen burgers aan om de bestaande politieke en economische machtsstructuren in vraag te stellen en koppelen duurzame ontwikkeling altijd aan sociale rechtvaardigheid. De rol die Avansa Oost-Brabant opneemt, is praktijken organiseren om burgers de transitie op een sociale en rechtvaardige manier mee vorm te laten geven, met aandacht voor geminoriseerde groepen. Altijd in samenwerking met lokale en/of thematisch gespecialiseerde partners.

Participatie
Participatie is meer dan inspraak. Het gaat om ruimte geven aan engagementen in een organisatie of samenleving. Participatie is een leerproces tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor beslissingen wordt verkregen. Het betreft open processen, waarin ruimte en tijd is voor het uitwisselen van meningen en het bouwen aan gedeelde visies en acties (co-creatie), maar ook voor leren omgaan met verschillen. Avansa Oost-Brabant zet zich in voor de transitie naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving. De uitdagingen waar burgers en lokale besturen voor staan zijn complex, de context verandert snel en deze tijd daagt zowel burgers als overheden uit om hun rol in de maatschappij te herbekijken. We werken aan een participatieve basishouding in de samenleving, omdat we geloven dat daarin de bouwstenen zitten voor een cultuur die het mogelijk maakt om de lokale context samen vorm te geven.


Wat verwachten we van jou?

Als medewerker participatie- en duurzaamheidsprojecten zet je socio-culturele praktijken op die ontstaan uit co-creatie en participatie van burgers en partners.
Je vormt netwerken van organisaties en mensen om die trajecten te concipiëren en uit te voeren.


Vaardigheden - waarden

 • Je ziet of voelt opportuniteiten aan, je ziet mogelijke projecten én met je analytische geest kun je projecten ontwerpen, uitschrijven, verantwoorden en uitvoeren.
 • Je bent helemaal doordrongen van het belang van inspraak door middel van participatieve processen.
 • Je kan een vraag analyseren, die omzetten naar een voorstel tot een participatief traject, en dat uitvoeren zowel tot tevredenheid van de opdrachtgever als de deelnemers aan het traject.
 • Je kan een neutrale begeleidershouding aannemen, maar je onderschrijft wel duidelijk de missie en visie van Avansa.
 • Je kan een maatschappelijk probleem analyseren en gebruikt insluitende taal. Je laat bij interventies alle standpunten aan bod en stuurt niet naar een 'gewenste' zienswijze.
 • Je kan omgaan met heel tegenstrijdige meningen en je hebt geen schrik van een eventueel conflict. Je beschikt over de vaardigheden om polarisatie te ontmijnen.
 • Je hebt sterke affiniteit met de nieuwe stemmen (denk bv. aan subculturen, urban culture, de dekoloniseringsbeweging, jongeren) of/en met stemmen uit achtergestelde groepen.
 • Je integreert de stem van de minderheidsgroepen in het participatietraject.
 • Je bent je bewust van de gelaagde identiteit van elke mens, de heersende normen en de privileges die hiermee al dan niet mee samengaan.
 • Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden om alle projecten goed te laten verlopen. Je kan aan verschillende projecten en taken tezelfdertijd werken.
 • Je bent een ondersteunende en inspirerende coach die deelnemers kan aanzetten om als groep duurzame initiatieven op te zetten.
 • Je bent enthousiast en kan dat op een positieve manier doorgeven aan de deelnemers.
 • Je kan met overheden, partners in gesprek gaan en om participatievragen naar boven te halen en kansen tot trajecten te zien/benoemen.


Wat kan je van ons verwachten?

 • een contract van onbepaalde duur (jobtime te bespreken) met een verloning volgens de barema's van het paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk), maaltijdcheques, woon/werkverplaatsing en groepsverzekering.
 • de ruimte en autonomie om je taken zelf creatief in te vullen
  Je werkt in grote mate zelfsturend, ondersteund door collega’s en werkgroepen. Je denkt ook mee na over het beleid van de organisatie.
 • een tof, dynamisch team met een vijftiental collega's die uitkijken naar je komst
 • een job die goed te combineren is met je gezin of andere activiteiten door flexibele werktijden, telewerken en compensatie van overuren
 • een omgeving waarin diversiteit als meerwaarde gezien wordt
 • een organisatie die flexibel is en zichzelf voortdurend vernieuwt


Geïnteresseerd?

Overtuig ons, kort en bondig. Leg ons uit welke (beroeps)ervaring je hebt rond het thema duurzaamheid en participatie. Als dat lukt, dan nodigen wij je uit voor een gesprek.

Stuur je motivatie met je CV ten laatste op do 21 oktober 2021 om 9:00 naar liesbeth.provoost@avansa-oostbrabant.be

Het eerste gesprek is gepland op maandag 25 oktober in de namiddag. Het tweede op woensdag 17 november in de vooravond.