Januari 2020 - …

Racismewijs

We willen allemaal een fijne samenleving, niet? Met gelijke kansen voor iedereen! Maar hardnekkige vooroordelen zijn een spelbreker voor mensen van kleur. Die vooroordelen zorgen voor discriminatie die niet altijd zichtbaar is of waar niet iedereen oog voor heeft.

Headers projecten 7

RacismeWijs ben je niet op één dag

Niemand is vrij van vooroordelen.
We hebben allemaal ons eigen perspectief en verhaal.

Racismewijs worden is een voortdurend proces waarbij je elke dag je bewustzijn en je (zelf)kennis vergroot en je sociaal gedrag bijschaaft. Welke privileges heb ik wel/niet? Door welke bril kijk ik naar de samenleving? Hoe kan ik bijdragen aan meer gelijkheid?

Met het aanbod van Racismewijs stellen we ons die vragen vanuit verschillende invalshoeken.

Formaat activiteiten nieuwe website 26

Voor de titel 'Racismewijs' zijn wij schatplichtig aan Naima Charkaoui. Zij inspireerde ons met haar publicatie Racisme. Over wonden en veerkracht.

Je vindt haar boek tussen andere aanraders in de leeshoek. Eye-openers in documentaire-vorm vind je in de kijkhoek.

In samenwerking met

  • Stad Leuven