Maart 2023 - …

@home in Leuven

Leuven telt meer dan 400 dak- en thuislozen. CV De Valkerij droomt van een burgernetwerk om samen te zoeken naar huisvestingsoplossingen. Avansa organiseerde mee de brainstormavond als opstart.

Valkerij header

Coöperatieve vennootschap 'De Valkerij' uit Leuven engageerde Avansa Oost-Brabant met een eigen plan. Ze wilden hun opdracht (beheren van infrastructuren voor welzijnsorganisaties) uitbreiden met een inhoudelijke uitdaging: praktische en haalbare oplossingen bieden voor dak- en thuislozen in Leuven. Tegelijk hoopten ze op die manier ook hun eigen bestuursorganen te verjongen en te herdynamiseren.

Plan van aanpak

 • intake
  Na een intakegesprek met enkele medewerkers van Avansa waren Hilde en Chris meteen verkocht. Een kort en krachtig participatieproces was de best mogelijke strategie.
  We hoopten samen om vele betrokkenen bij elkaar te krijgen en via een brainstorm te komen tot goede ideeën om het probleem van dakloosheid mee te helpen tackelen.
 • ambitieuze en dynamische brainstorm
  Avansa verhoogde de ambitie wat betreft aantal betrokkenen, en zorgde voor een setting waarbij samenwerking tussen organisaties, welzijnspartners en de stad volop kansen kreeg. Procesbegeleiders Wim en Simon zorgden voor een hartelijk welkom, een prikkelende insteek, en een slimme werkvorm. Het resultaat was een prettige en dynamische avond met 35 zeer betrokken deelnemers en uiteindelijk een tjokvol bord met aanstekelijke ideeën.
 • outtake
  In een outtakegesprek keek Avansa mee naar de strategie om zoveel mogelijk mensen en partners betrokken te houden. Doel is om het eigenaarschap bij het netwerk houden en een vlot projectplan, van idee tot realisaties op het terrein.
Kopie van formaat activiteiten nieuwe website 41

De brainstormavond verliep online. Dat is geen probleem, want via een digitaal miro-bord werden alle ideeën netjes en op een prettige manier gecapteerd. De Valkerij is klaar voor het vervolg!

Een slim participatief proces -hoe kort ook - zorgt voor een boost van energie, een meer gedeelde visie, concrete projectideeën en enthousiaste medestanders!
Wim Erkelbout, participatie-wizzard

Geïnspireerd? Samenwerken voor een gelijkaardig traject?

Contacteer onze participatie-wizzards

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info