Patrick Vanderhulst

Patrick ondersteunde zijn leven lang kennisontwikkeling op het platteland in het Zuiden. Samenwerkingsverbanden maken het de boeren gemakkelijker om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op vlak van duurzame productie en toegang tot openbare diensten. Sinds zijn pensioen legt hij zich toe op het promoten van deeleconomie en klimaatadaptatie in het Leuvense. Hij experimenteert met verduurzamen van privétuinen en in het bijzonder ontwikkelen van voedselbossen.