Hero participatie
Benut het talent van burgers!
want verandering heeft meer kansen wanneer ze groeit van onderuit

Burgers mee aan zet in jouw gemeente of organisatie?

Oost-Brabant heeft heel wat talent onder zijn inwoners. Met frisse ideeën, de nodige kritische zin, lokale kennis en gedrevenheid zit daar flink wat potentieel voor een versterkt beleid. Tijd om de burgers au sérieux te nemen en hen de kans te geven om betekenisvol te zijn in de samenleving.

  • Bij lokale beleidskeuzes | herbestemming kerken of heraanleg pleinen | buurtbudgetten | hervorming adviesraden ...
    Alle plannen welkom!


Onze experts zetten mee de schouders onder jouw participatieproject

Met slimme en prettige methodieken en tools, zowel on- als offline. Altijd met aandacht voor de 'unusual suspects' en ingebakken duurzaamheid en diversiteit. We gaan voluit voor resultaten met een breed draagvlak die echt wegen op het beleid.

  • Reken op ons om mee het proces te ontwerpen en te begeleiden.
  • Elk traject is uniek en wordt afgestemd op jouw vraag. Speel je met een idee? We denken graag met je mee.
Maak samen met burgers een veerkrachtige samenleving die veranderlijke tijden aankan
Avansa
Kopie van formaat activiteiten nieuwe website 37

Mundia. Leuvens mondiaal netwerk

Internationale solidariteit is een belangrijk thema in Leuven. Tijd om het netwerk te versterken met een goede organisatiestructuur en inspirerende intervisie en samenwerking. Avansa begeleidde op een flexibele manier het traject van Mundia Leuven in het coronajaar 2020.

Meer over de netwerkversterking van Mundia
Kopie van formaat activiteiten nieuwe website 27

KNAL!

In het najaar van 2021 plant Leuven een groots opgezet cultureel festival over het ontstaan van de kosmos. Heel bijzonder is dat naast the usual suspects zoals Museum M en de KU Leuven ook kleinere partners en burgers de schouders zetten onder de programmatie van vier Knal!-maanden. Avansa wist mee hun engagement aan te wakkeren.

Meer over het participatietraject bij Kun(s)t Leuven
Basisfoto projecten

Vrijetijdsraad Lubbeek

Burgerparticipatie is booming! Zijn de huidige adviesraden future proof? Tijd voor een update? In Lubbeek timmeren burgers en bestuur aan een eigentijds vrijetijdsplatform! Avansa ondersteunt hen om tot een gedragen en inspirerend resultaat te komen.

Meer over het participatietraject in Lubbeek
Hoofdafbeelding Dorp aan zet

Herent | Dorp aan zet over welzijn

Hoe stemt een gemeente haar sociaal beleid zo goed mogelijk af op de bevolking, in samenwerking met de gemeentelijke diensten en actoren? Herent gaat met Avansa in zee om samen met de burgers, de belanghebbenden, de ambtenaren en het bestuur te komen tot een gedragen plan.

Meer over het participatietraject in Herent
Kopie van formaat activiteiten nieuwe website 39

@home in Leuven

Leuven telt meer dan 400 dak- en thuislozen. CV De Valkerij engageerde Avansa voor de opstart van een burgernetwerk Dakloosheid. Via die nieuwe inhoudelijke uitdaging willen ze zoeken naar praktische en haalbare huisvestingsoplossingen. Avansa leidde de brainstormavond alvast in goede banen.


Meer over brainstorm over dakloosheid in Leuven
Infographic participatie 2022

Wat is participatie?

De complexiteit van de uitdagingen, en snelheid waarmee de context verandert, vragen om een nieuwe aanpak. Lokale besturen kunnen niet alles meer zelf bedenken en in handen houden, en dat hoeft ook niet.

Men kan de energie van de burgers en andere maatschappelijke actoren opvangen en kanaliseren richting de gedeelde toekomstdroom. Dat vereist echter wel duidelijke randvoorwaarden en een participatieve basishouding die co-creatie voedt.

Spanning? Kijk voorbij de standpunten, zoek de (tegenstrijdige) belangen.
AVANSA-FLAVOUR | Samen zoeken we naar creatieve strategieën die verschillende belangen dienen. We moedigen zowel een open opbouwende houding (coöperatie) als opkomen voor de eigen belangen (assertiviteit) aan. Gezonde spanning: dat geeft energie!

Zoek je een participatie-wizard?

Zoek niet verder. Neem contact op!

Wim Erkelbout

Educatief medewerker Meer info

Piet Van Meerbeek

Educatief medewerker Meer info

Els Nicolaï

educatief medewerker Meer info