Workshop #SheDIDIT

She DIDIT

[NL]

#SheDIDIT ondersteunt sinds 2018 vrouwelijke ondernemers met diverse culturele wortels.  Het doel? Een brave space creëren voor vrouwen uit alle lagen van de bevolking om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen, meer zelfvertrouwen te krijgen, de expert te worden die ze zijn en de toekomst te creëren die bij hun visie past.

Ondernemerschap kan breed gedefinieerd worden en wordt door veel verschillende vrouwen beoefend. Ook vrouwen met een diverse culturele achtergrond die vaak nooit aan tafel worden gevraagd, terwijl die er genoeg zijn! Enerzijds wil #SheDIDIT een realistisch beeld schetsen van wie ondernemer is in het huidige diverse België. Anderzijds wil #SheDIDIT ook de maatschappij tonen wie deze soms grote onbekende groep vrouwen zijn. Zo zet #SheDIDIT de deur open voor meer inclusie, netwerkvorming en interessante gesprekken.

---

[ENG]

#SheDIDIT shines the light on womenpreneurs with diverse cultural roots since 2018.  The goal? Creating a brave space for women from all walks of life to develop their entrepreneurial skills, gain more confidence, become the expert they are and create the future that fits their vision.

Entrepreneurship can be broadly defined and is practiced by many diverse women. Also women with diverse cultural background who are often never asked to the table, while there are plenty of them! On the one hand, we want to paint a realistic picture of who an entrepreneur is in todays divers Belgium. On the other hand, we also want to show society who these ladies are, sometimes big unknown group of women. We’re opening the door for more inclusion, expanding networks and interesting conversations.

WebsiteInstagram

---

ZO 17 DEC ⎪ 14:00 - 16:00 ⎪ Daklokaal