Workshop Ndombolo Dance

Ndombolo dance

[NL]

Ndombolo, ook bekend als dombolo, is een genre dansmuziek dat zijn oorsprong vindt in de Democratische Republiek Congo. Het is afgeleid van soukous in de jaren 90 met snelle heupwiegende dansritmes, vaak begeleid door upbeat, percussiegedreven muziek. Ndombolo werd een wijdverspreide Afrikaanse dansstijl in het midden van de jaren 1990 en het daaropvolgende decennium en domineerde de dansvloeren in Centraal-, Oost- en West-Afrika. Het inspireerde West-Afrikaanse populaire muziek, coupé-décalé, Kudoro en Oost-Afrikaanse dansmuziek.

De dansstijl van Ndombolo wordt gekenmerkt door snelle heupbewegingen, vaak met een zijwaarts zwaaiende beweging. Mannen buigen meestal laag en boksen in de lucht terwijl vrouwen hun heupen en billen laten golven met uitgesproken gezichtsuitdrukkingen.

Luna is een allround danser en entertainer uit Antwerpen. Van jongs af aan voelde ze zich geroepen door de danswereld en kon je haar terugvinden in het midden van de dansvloer op elk trouwfeest of evenement. In danslessen maakte ze kennis met hiphop, jazz, dancehall en haar grote passie afro. Ondertussen maakte ze al deel uit van heel wat leuke dansprojecten en geeft ze zelf dansworkshops afro en hiphop. Haar filosofie? Je kan als danser uit elke dansstijl iets leren en zo iets nieuw creëren. So get ready to create, dance and share good vibes with Luna!

Luna op Instagram

---

[ENG]

Ndombolo, also known as dombolo, is a genre of dance music originating from the Democratic Republic of the Congo. It derived from soukous in the 1990s with fast-paced hip-swaying dance rhythms, often accompanied by upbeat, percussion-driven music. Ndombolo became a widespread African dance style in the mid-1990s and the subsequent decade, dominating dancefloors in central, eastern, and western Africa. It inspired West African popular music, coupé-décalé, Kudoro, and East African dance music.

Ndombolo's dance style is characterized by convulsive and fast-paced hip movements, often involving a side-to-side swaying motion. Men typically bend low and box in the air while women undulate their hips and bottoms with plenty of facial expressions.

Luna is an all-round dancer and entertainer from Antwerp. From an early age she felt called by the dance world and you could find her in the middle of the dance floor at every wedding party or event. In dance classes she was introduced to hip hop, jazz, dancehall and her great passion afro. Meanwhile, she has been part of many fun dance projects and gives afro and hip hop dance workshops. Her philosophy? As a dancer you can learn something from every dance style and create something new. So get ready to create, dance and share good vibes with Luna!

Follow Luna on Instagram

ZO 17 DEC14:00 - 16:00 ⎪ Kleine zaal