Sociale cohesie, werken in vredestijd

di 7/06, 10:30 | Lies Sacré en Tinne Syen


Relaties smeed je in vredestijd. In een superdiverse, complexe samenleving is het werken aan verbinding een van de pijlers om preventief en depolariserend aan de slag te gaan.

In deze sessie hebben we het over het belang van lokale, vaak kleinschalige sociale cohesieprojecten. Door goede relaties te smeden en in te zetten op verbinding tussen mensen, zorg je ervoor dat je - in tijden van frictie en spanning - een beroep kan doen op wederzijds respect en begrip en makkelijker in dialoog kan treden.


We gaan in gesprek met Lies Sacré, community manager bij Curieus vzw en Tinne Syen, diversiteitswerker bij stad Geel.

Vanuit hun praktijkervaring vertellen ze hoe zij aan de slag gaan met sociale cohesie. Ze stofferen hun getuigenis met concrete praktijken en geven je tips over hoe op een succesvolle manier in te zetten op het versterken van de sociale cohesie in je buurt of gemeente.

Tijdens deze sessie voorzien we voldoende ruimte voor interactie met de deelnemers.