Josse Horsten


Eetbaar landschap heeft zijn kieming gevonden in de jeugddroom van Josse Horsten.

"Als kind droomde ik er al van om in een klein huisje te wonen in het bos.

Wist ik veel dat dit uiteindelijk een voedselbos ging worden?"

​Josse woont sinds 2015 in een voedselbos op woongemeenschap De Weegbree, van waaruit hij in 2016 is begonnen met zijn ecologisch tuinbedrijf Ecomanus. Na 4 jaar voldoenend en leerijk werk in het ontwerpen en aanleggen tuinen, is de roep zo groot geworden om grotere terreinen aan te pakken en om te toveren tot eetbare landschappen in de vorm van voedselbos en/of agroforestry. Vandaar de doorstart richting Eetbaar landschap.