Ineke Docx

Ineke Docx was de afgelopen 7 jaar leertrajectbegeleider bij Landwijzer vzw. Het 2,5 jarig deeltijds leertraject ‘bio en bio-dynamische landbouw’ bereidt mensen voor op een professionele instap in de landbouwsector. Zelf volgde ze dit traject van 2007 tot 2009 en was enkele jaren actief in de landbouw met onder andere de opstart van CSA Grondsmaak in Kontich. Momenteel werkt ze als bewegingsmedewerker voor Wervel. Een vzw die ondersteunend werk doet en draagvlak creëert voor een lokale, ecologische en faire landbouw.