. Discu-dating

di 7/06, 13:30 | Wim Erkelbout


Veel mensen ervaren vandaag problemen in gesprekken en discussies. Gepolariseerde gevoelige onderwerpen, extremere standpunten, hoogoplopende discussies, onverzettelijke argumentatie, waarheidsdenken, wetenschappelijke twijfel tot zelfs complotdenken … Wie herkent het niet?


Discussies monden uit in een stellingenoorlog, een scheldpartij tot zelfs een sociale breuk. Families, klasgroepen, vrienden, collega’s … raken opgedeeld, soms voor heel lange tijd.


In Discu-dating maken we je alert voor de kiem van de ontsporing. We brengen je in verschillende gespreks-settings met bekenden en onbekenden. Face to face, maar ook via sociale media. Je ervaart aan den lijve hoe en wanneer een verschil in mening emoties losmaakt. Hoe stijl en woordgebruik irritatie kan veroorzaken.


Uiteindelijk leer je hoe je makkelijk overeind blijft en toch respectvol van mening kan verschillen.


Wim Erkelbout is educatief medewerker en expert participatie bij Avansa Oost-Brabant.