Dirk Vanden Eynde

Dirk is een fervente verzamelaar van oude fruitrassen. Hij heeft de afgelopen jaren al 430 vergeten rassen naar zijn Bogaerdenberg gehaald. Dirk heeft diverse redenen voor zijn levenswerk. Allereerst helpt hij zo de natuurlijke fruitrassenrijkdom een flink handje. Hij wil streekeigen rassen, omdat die beter passen bij de natuurlijke omstandigheden in zijn regio. Door minder bespuiting heb je in de Vlaamse heuvels bovendien minder last van erosie als gevolg van afspoeling van grond. Die grond komt los te liggen door het rijden met zware tractoren met spuitmachines.