Vacature

Gezocht: Medewerker duurzaamheidsprojecten en participatie voor Avansa Oost-Brabant

Formaat FB posts 22

Ben jij diegene die ons ambitieus beleidsplan helpt waar te maken? Kan jij ons inspireren met frisse ideeën en sterke vaardigheden rond duurzaamheid?

Wij zoeken actief naar nieuwe gezichten, andere geluiden, uiteenlopende ervaringen en expertise, en bouwen aan een divers en inclusief team.


Onze ambities

Ontdek hier onze plannen en speerpunten voor 2021-2025.

Rond ecologische duurzaamheid hebben we de volgende ambities:

In de regio Oost-Brabant nemen groepen burgers initiatieven die concreet bijdragen tot de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving. We willen een radicale transitie door niet langer de nadruk te leggen op het individuele, maar de krachten te bundelen om collectief dingen te veranderen. We moedigen burgers aan om de bestaande politieke en economische machtsstructuren in vraag te stellen en koppelen duurzame ontwikkeling altijd aan sociale rechtvaardigheid. De rol die Avansa Oost-Brabant opneemt, is praktijken organiseren om burgers de transitie op een sociale en rechtvaardige manier mee vorm te laten geven, met aandacht voor geminoriseerde groepen. Altijd in samenwerking met lokale en/of thematisch gespecialiseerde partners.


Wat verwachten we van jou?

Als medewerker duurzaamheidsprojecten en participatie zet je socio-culturele praktijken op die ontstaan uit co-creatie en participatie van burgers en partners.

Je vormt netwerken van organisaties en mensen om die trajecten te concipiëren en uit te voeren.

Vaardigheden - waarden

 • Je ziet of voelt opportuniteiten aan, je ziet mogelijke projecten én met je analytische geest kun je projecten ontwerpen, uitschrijven, verantwoorden en uitvoeren.
 • Je bent helemaal doordrongen van de thema’s duurzaamheid en je ademt échte participatie.
 • Je kan een neutrale begeleidershouding aannemen, maar je onderschrijft wel duidelijk de missie en visie van Avansa.
 • Je kan een kwestie deconstrueren en gebruikt insluitende taal. Je laat bij interventies alle standpunten aan bod komen en stuurt niet naar een 'gewenste' zienswijze.
 • Je kan omgaan met heel tegenstrijdige meningen en je hebt geen schrik van een eventueel conflict. Je beschikt over de vaardigheden om polarisatie te ontmijnen.
 • Je hebt sterke affiniteit met de nieuwe stemmen (denk bv. aan subculturen, urban culture, de dekoloniseringsbeweging, jongeren) of/en met stemmen uit achtergestelde groepen.
 • Je integreert de stem van de minderheidsgroepen in het participatietraject.
 • Je kan vanuit een verbindende houding mensen laten reflecteren over hun gelaagde identiteit, de heersende normen en de privileges die daarmee samenhangen.
 • Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden om alle projecten goed te laten verlopen. Je kan aan verschillende projecten en taken tezelfdertijd werken.
 • Je bent een ondersteunende en inspirerende coach die deelnemers kan aanzetten om als groep duurzame initiatieven op te zetten.
 • Je bent enthousiast en kan dat op een positieve manier doorgeven aan de deelnemers.
 • Je kan met overheden, partners in gesprek gaan en hebt/bouwt aan een netwerk rond duurzaamheid.


Wat kan je van ons verwachten?

 • een contract van onbepaalde duur (jobtime te bespreken) met een verloning volgens de barema's van het paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk), maaltijdcheques, woon/werkverplaatsing en groepsverzekering.
 • de ruimte en autonomie om je taken zelf creatief in te vullen
  Je werkt in grote mate zelfsturend, ondersteund door collega’s en werkgroepen. Je denkt ook mee na over het beleid van de organisatie.
 • een tof, dynamisch team met een vijftiental collega's die uitkijken naar je komst
 • een job die goed te combineren is met je gezin of andere activiteiten door flexibele werktijden, telewerken en compensatie van overuren
 • een omgeving waarin diversiteit als meerwaarde gezien wordt
 • een organisatie die flexibel is en zichzelf voortdurend vernieuwt


Geïnteresseerd?

Overtuig ons, kort en bondig. Leg ons uit welke (beroeps)ervaring je hebt rond het thema duurzaamheid en participatie. Als dat lukt, dan nodigen wij je uit voor een gesprek.

Stuur je motivatie met je CV ten laatste op 26 april 2021 naar liesbeth.provoost@avansa-oostbrabant.be

Het eerste gesprek is gepland op dinsdag 4 mei in de voormiddag (digitaal). Het tweede op dinsdag 17 mei ‘s avonds.

Datum bericht vrijdag 26 maart 2021